Mogelijkheid tot aanvragen subsidie

Subsidie aanvraag 2017-2018 bij het EWTZH voor Innovatie spots

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland (EWTZH) ondersteunt schoolbesturen en scholen op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling. De afgelopen twee schooljaren zijn er verschillende innovatieprojecten op scholen gestimuleerd en gesubsidieerd vanuit het EWTZH.

Ook dit schooljaar 2017-2018 is er vanuit het EWTZH subsidie beschikbaar voor schoolbesturen en scholen voor het uitvoeren van nieuwe of bestaande innovaties met betrekking tot Wetenschap & Technologie. Deze innovaties dragen de naam ‘Innovatie spot’. Het EWTZH heeft  dit schooljaar € 210.000,– aan subsidie beschikbaar voor ongeveer 10 Innovatie spots. De minimale bijdrage voor een Innovatie spot is € 5.000,–. Er is dus geen maximum bij deze subsidie aanvraag. De beste Innovatie spot aanvragen komen in aanmerking voor een subsidie.

In de beoordeling van de aanvragen zal gekeken worden naar ambitieniveau en realisme en of de doelstelling in verhouding staat tot het aangevraagde budget. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de Innovatie spot aanvraag:

1. gedaan worden door een schoolbestuur en/of de scholen uit de provincie Zuid-Holland;
2. duidelijk beschrijven hoe het schoolbestuur actief aangehaakt is;
3. beschreven worden in het motivatieformat;
4. een heldere begroting hebben;
5. in de begroting cofinanciering opnemen;
6. gaan over Wetenschap & Technologie;
7. een relatie hebben met de 21ste -eeuwse vaardigheden;
8. een samenwerking hebben met externe partij/-en;
9. aangeven welke kwalitatieve opbrengsten behaald worden;
10. aangeven welke kwantitatieve opbrengsten behaald worden;
11. aangeven hoe de kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten gemonitord gaan worden;
12. de uitkomsten gedeeld worden met andere scholen, bijvoorbeeld bij W&T cafés;
13. aangeven met wie en hoe de opbrengsten duurzaam worden ingebed.

Op de website vindt u meer over de procedure, het tijdspad en kunt het motivatieformat downloaden.

U heeft tot vrijdag 27 oktober 2017 12.00 uur de tijd om de aanvraag in te dienen. Voor vragen kunt u een mail sturen naar projectleider Hein van den Bemt, Projectleider EWTZH: H.vandenbemt@gmail.com 

Opnieuw een summerlab in Delft

Na de succesvolle editie van vorige jaar organiseert Stichting Techniek Educatie Delft (TED) i.s.m. een aantal partners deze zomer weer een Summerlab. Summerlab heeft als doel kinderen tussen de 8 en 12 jaar diverse mogelijkheden van techniek te laten zien, zodat zij zich een beeld kunnen vormen over wat techniek inhoudt. Tijdens dit event kunnen zij vier dagen bouwen, puzzelen, uitvinden en ontdekken, kortom genieten van allerlei workshops en activiteiten die iets met techniek te maken hebben.

Leeftijd: tussen de 8 en 12 jaar
Data: van 10 t/m 13 juli 2017
Kosten: 35 euro per dag
Locatie: HTCDelft, Abtswoudseweg 18, Delft
Het summerlab wordt door de stichting TechniekEducatieDelft gerealiseerd. voor meer info klikt u hier

Informatiebeurs Code in je klas woensdag 14 oktober

Informatiebeurs Code in je klas op 14 oktober 2015 te Delft

Tijdens de codeweek organiseert Stichting Techniek Educatie Delft op woensdag 14 oktober van 13:00 tot 16:00 uur een gratis informatiebeurs voor leerkrachten PO en medewerkers BSO/NSO over coderen en programmeren met kinderen. Bij het High Tech Centre Delft kan men kennis maken met producten zoals Robominds, de Legoleerlijn, Scratch en Raspberry Pi.
Regionale en landelijke aanbieders demonstreren hun producten en diensten met als doel de bezoekers te enthousiasmeren en te informeren. Twee sprekers houden een kort inspirerend verhaal over het belang van Wetenschap en Techniek voor kinderen die leren en gaan werken in de 21e eeuw.
Op de beurs kan men zelf aan de slag en ervaren hoe leuk en eenvoudig het is om met of zonder computer te coderen met kinderen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de beurs te bezoeken. Aanmelden kan via codeinjeklas@gmail.com.
Meer informatie over het programma is te vinden op de site codeinjeklas

 

© 2019

Theme by Anders NorenUp ↑