Mensen achter TED

Stichting Techniek Educatie Delft is een regionale samenwerking waarin krachten worden gebundeld. Zij maken zich samen sterk voor wetenschap- en techniektalentontwikkeling bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

Alle partners leveren op hun eigen manier een belangrijke bijdrage. Om het bereik te vergroten zoekt TED voortdurend naar nieuwe partners en onderwijsinstellingen die willen meewerken.

Bestuur
Voorzitter: Marcel van Wijk (EduQuipment)
Penningmeester: Martin Seiffers (Accenda)
Henrique Dekkers (Stanislascollege Krakeelpolderweg)
Gerard Meyer (ROC Mondriaan)
Nico Persoon (HHS)
Angela van Zaalen (KEM communicatie)
Eveline Holla (TU Delft)
Egbert Bol (Hogeschool Inholland)

Vergaderingen: 1 x per maand