Deze hands on workshop is geschikt voor leerkrachten van alle groepen. Er wordt gewerkt met een bordspel, waarbij aandacht besteed wordt aan de volgende vragen:

  • wat doen de leerlingen concreet in welke fase van de onderzoekscyclus?
  • welke mogelijkheden biedt de onderzoekscyclus voor kennisverwerving en het trainen van vaardigheden?
  • welke activiteiten biedt de leerkracht aan in de les om kennisoverdracht te stimuleren en het proces van zelf onderzoek doen te begeleiden?
  • hoe schakel je als leerkracht tussen de verschillende rollen die ingezet moeten worden bij het begeleiden van onderzoekend leren?