Kubiki
Kubiki is een platform waarop educatief materiaal ontwikkeld kan worden.
Het doel is het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs kostenloos toegang te geven tot zoveel mogelijk interactief lesmateriaal. Daarnaast is het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmodules snel en eenvoudig. Meer informatie: www.kubiki.nl