Mensen achter TED

Stichting Techniek Educatie Delft is een regionale samenwerking waarin krachten worden gebundeld. Zij maken zich samen sterk voor wetenschap- en techniektalentontwikkeling bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

Alle partners leveren op hun eigen manier een belangrijke bijdrage. Om het bereik te vergroten zoekt TED voortdurend naar nieuwe partners en onderwijsinstellingen die willen meewerken.

Bestuur
Voorzitter: Marcel van Wijk (EduQuipment)
Penningmeester: Martin Seiffers (Accenda)
Janneke Breedijk (Pluskids)
Renée Prins (Onderwijsnetwerk Zuid-Holland / Jetnet)
Eveline Holla (TU Delft)
Nico Persoon (HHS)
Maarten Crum (Hogeschool Inholland)
Guus Klapper (ROC Mondriaan)

Vergaderingen: 4 x per jaar