300 pxl HighTechCentreDelft

In 2014 nam Stichting Techniekeducatie Delft in samenwerking met partners het initiatief om te komen tot een HighTechCentre in Delft.
Dit resulteerde in een positieve subsidieaanvraag in HTCDelft is in 2015 als stichting gestart. Meer info vind je op www.htcdelft.nl

De missie en visie van HTCDelft:

Veranderingen in de samenleving door nieuwe technologieën, robotisering en digitalisering hebben gevolgen voor de arbeidsmarkt en daarmee voor de (toekomstige) werknemers. Er ontstaat een vraag naar nieuwe competenties. HighTechCentreDelft investeert samen met onderwijsinstellingen en bedrijven in het opleiden van nieuwe werknemers en scholing in kader van leven lang leren voor het huidige personeel.

missie:
Het faciliteren van een uitdagende en innovatieve leeromgeving waarin studenten optimaal voorbereid worden op de steeds veranderende technologische arbeidsmarkt.

visie
HighTechCentreDelft (HTCDelft) toont de veelzijdige uitdagingen en carrièremogelijkheden binnen de techniek en vergroot daarmee de aantrekkelijkheid van technisch onderwijs. Het biedt een inspirerende leeromgeving, waar studenten en technisch personeel met de nieuwste high tech apparatuur werken. De unieke samenwerking tussen technische opleidingen, bedrijven en gemeente zorgt voor een optimale onderlinge kennis-uitwisseling en biedt zowel studenten als bedrijven een significante meerwaarde.

Focus
HighTechCentreDelft koppelt de vraag van bedrijven aan de leerprogramma’s van de betrokken onderwijsinstellingen. Bedrijven leveren vraagstukken en opdrachten uit de praktijk. HTCDelft stimuleert studenten om de nieuwste technieken te gebruiken en te leren door te doen. Ze maken daarbij gebruik van het state-of-the-art machinepark van HighTechCentreDelft en/of van de samenwerkende partners.

Resultaten
In HighTechCentreDelft werken bedrijven en onderwijs samen aan het gezamenlijk ontwikkelen en faciliteren van:
Kwalitatief en hoogwaardig contextgebonden onderwijs, in de doorgaande leerlijnen vo-wo, met focus op mbo niveau 4(+)
Een werkplaats, fysiek en virtueel, waarin apparatuur en kennis gedeeld wordt
Een ontmoetingsplaats voor bedrijven, onderwijs en overheden
De exposure van High Tech partnerbedrijven
Opleidingen/masterclasses gericht op ‘een leven lang leren’ voor zowel medewerkers van bedrijven als docenten van opleidingsinstellingen.

Delft?
Delft is “the place to be” als het gaat om High Tech. De wereldwijd vooraanstaande Technische Universiteit Delft vormt samen met twee technische hbo’s en twee mbo’s en een sterk technisch georiënteerd voortgezet onderwijs een snijpunt in Nederland waar het gaat om opleiden in en rond technologie. Gelegen midden in de Metropoolregio met een sterke vertegenwoordiging van alle topsectoren zoals Maritiem, Agro, Veiligheid, Telecom, en één van de meest dicht bevolkte gebieden, is deze regio uniek.