U kunt onder de naam van Stichting Techniek Educatie een aanvraag doen. Hier zitten voorwaarden aan vast. Dit houdt in dat het bestuur van de stichting (de toezichthouders) op de hoogte moet(en) zijn over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn. De stichting moet te allen tijde inzicht kunnen geven in de financiële positie. Er moet worden gelet op zakelijke en privé belangen.

Stichting Techniek Educatie Delft kan de aanvraag alleen in behandeling nemen als de aanvrager akkoord gaat met de voorwaarden in de daarvoor opgestelde overeenkomst.

Stichting Techniek Educatie Delft ontvangt minimaal twee maanden voor aanvang project/programma/activiteit een projectaanvraag conform het TED aanvraagformulier met begroting. Minimaal € 250,00 gaat naar de stichting voor administratiekosten.